Vår kunde
Kulturoperatørene

Leveranse
Vi produserte innhold til 3D-mappingen av Naturhistorisk museum i Bergen, ifb. med nyåpningen. Leveransen bestod blant annet av konseptutvikling, storyboards, filmopptak, grafikkproduksjon i 2D og 3D, originalskrevet musikk og lyddesign.

Helmet leverte 3D-grafikk for utvalgte scener, og musikk og lyddesign ble produsert av Kjetil Fluge.

Tidlig i prosessen gjorde vi en befaring på Naturhistorisk museum (hvor 3D-mappingen skulle skje) sammen med kunden, hvor vi fikk en bredere forståelse for oppdraget. All grafikk som senere skulle produseres ville bli forankret i universitetsmuseet, enten direkte eller mer abstrakt.

Konseptskisser og storyboard

Vi utviklet konseptskisser og storyboard for hver scene i 3D-mappingen. Hver scene er knyttet til Naturhistorisk museum i en eller annen form, enten basert på utstillinger på museet, forskning fra universitetet eller en fremtidsrettet visjon.

Det er mange faktorer som spiller inn for å få en detaljert scanning, men ting som vær og vind, refleksjoner i ulike flater, eller avstand til objektet kan gjøre at man mangler data i enkelte områder. Derfor bygges en 3D-modell basert på punktskyen fra laserscanningen i ettertid.

Laserscan og 3D-modell

Ved hjelp av Pro-Consult fikk vi utført laserscan av universitetsmuseet, slik at alle kunne jobbe med helt nøyaktige mål av bygget som skulle 3D-mappes. Helmet konverterte punktskyen fra laserscanningen til en 3D-modell vi kunne bruke videre i prosessen.

All grafikken vi produserte ble derfor modellert etter 3D-modellen av museet, slik at nøyaktigheten var på høyeste nivå.

Bergen museum

Bergen museum ble grunnlagt allerede i 1825, men åpnet ikke dørene før i 1865. Den gangen var ikke sidefløyene bygget enda, og nettopp derfor starter 3D-mappingen kun i senter av bygget, rent dramaturgisk sett.

Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen

3D-modeller av både stillaset som bygges og rives ned, og årstallene som kommer ned fra taket av museet ble modellert, teksturert, lyssatt, animert og rendret i Blender. Compositing ble gjort i After Effects. Her er noen utdrag fra arbeidsprosessen.

Årstallene ble modellert og animert i Blender.

Vi gjorde ca. 400 individuelle opptak av silhuetter som skulle benyttes i vinduene av museet. Opptakene ble kategorisert og systematisert slik at vi enkelt kunne fordele dem i de ulike vinduene i ettertid.

I årene frem mot 1946 ble de to sidefløyene bygget, i tillegg til at Muséhagen ble anlagt. Dette, og mye viktig arbeid ved museet førte til at nettopp 1946 ble året hvor Stortinget vedtok å opprette Bergens universitet.

3D-mappingen ble bragt til liv ved hjelp av animasjon i blant annet UiB-logoen, bannerne på sidefløyene, og menneskene inne i vinduene.

Hvert skritt den store edderkoppen tok, ble animert for hånd. Edderkoppen fikk også sitt eget partikkelsystem til hårene på kroppen.

Vi satt opp ulike grupper med insekter, slik at vi kunne plassere dem rundt på bygget, og la dem vandre fritt. Barkebiller, kakerlakker og andre krypdyr fikk kravle rundt på fasaden av bygget.

Vi samarbeidet med de flinke folka i Helmet, som produserte utvalgte scener i 3D. Alle hvalene ble f.eks. produsert av Helmet.

Ved hjelp av Blenders nye real time render engine, Eevee, kunne vi visualisere store deler av scenene svært effektivt. I stedet for å måtte rendre ut tester av hver scene, kunne vi se resultater i sanntid. De endelige renderne ble kjørt ut fra Cycles.

Livets tre

Relasjonen mellom alle organismer, enten de er nålevende eller utdødde, blir ofte samlet i et stamtre. Dette kalles gjerne også slektstre, eller livets tre. Det er rett og slett en oversikt over forholdet mellom alle verdens arter, som et slags kart over evolusjonen.

Naturhistorisk museum både forsker på, og har utstillinger om evolusjonen, og nettopp derfor ble livets tre en sentral del av 3d-mappingen.

Museet blir dekket av blomster, før livets tre vokser over hele bygget. Underveis i evolusjonen til treet kommer også verdens arter opp på grenene, og de utvikler seg etterhvert som grenene forplanter seg og vokser videre.

Museet raser

Nanoteknologi

Ved universitetet i Bergen tilbyr de studier for nanoteknologi, hvor de grunnleggende naturvitenskapene fysikk, kjemi, molekylærbiologi og matematikk spiller på lag for å skape nanovitenskap.

Motion graphics

All animasjon av tekst og motion graphics ble gjort i After Effects.

Nanorobot

Vi rendret flere elementer, som f.eks. en turntable av en robot, for å fylle nano-scenen med aktuelle elementer.

Compositing

Alle elementene ble satt sammen i After Effects, hvor vi kombinerte 3D- og 2D-elementene for å skape den ferdige scenen.

Rendering

  • Total lengde på show = 10 minutter (600 sekunder)
  • Prosjektet var satt opp i 25 bilder i sekundet.
  • 25fps * 600 sek = 15 000 frames

«Vi måtte altså produsere 15 tusen enkeltbilder til showet, og det kunne tatt opp mot 12 måneder å rendre.»

Renderingen (eksporteringen) av hvert bilde tok et sted mellom 3min-45min, avhengig av hva som skulle rendres. Med andre ord ville vi i beste fall klare å rendre hele showet på 30 dager, og i verste fall bruke 12 måneder, dersom alt ble rendret på en maskin. I realiteten ble jobben fordelt på flere rendermaskiner og render-farms, slik at rendertiden kunne holdes på et akseptabelt nivå.

All musikk og lyddesign i showet er originalskrevet og komponert av Kjetil Fluge.

En av Norges største mappinger

Både store og små fikk oppleve noe unikt i Bergen, og 3D-mappingen er en av de største som er gjennomført i Norge.

Alle 3 foto over: Thor Brødreskift

Tusen takk til Kulturoperatørene for oppdraget