Kunde
Opplevelse

Leveranse
Vi leverte videografikk til et danseshow på ca. 5 minutt under et internarrangement. Dansere er Ane Evjen Gjøvåg og Andreas Roksvåg. Koreograf er Silje Maubach Alvær. Lysdesign av Martin Falk Pettersen. Produsent er Christian Hammersland.

Siden showet ble produsert til internt bruk har vi dessverre ikke rettigheter til å vise showet med musikk, men vi kan vise animasjoner og stillbilder.

Utrolig presisjon

All grafikk ble produsert på forhånd, så de to danserne måtte ha en utrolig presisjon for å vite hvor og når de skulle treffe grafikken bak dem.

Videomagi

Samspillet mellom grafikken på lerretet, lyset i salen og danserne på scenen skulle føles som en enhet, og selv om grafikken allerede var ferdigprodusert når dansen var i gang skulle den føles organisk og som en del av det som skjedde på scenen.

Noen scener fra danseshowet

Dansere er Ane Evjen Gjøvåg og Andreas Roksvåg. Koreograf er Silje Maubach Alvær.

Grafikken og de fysiske lysene i salen spilte på lag. Lysdesign av Martin Falk Pettersen.

Tracking

Tidlig i prosessen filmet vi hele koreografien, slik at vi kunne bruke det som en referanse for grafikkproduksjonen. Ved hjelp av referansevideoen kunne vi f.eks. tracke hvert ledd på danserne, og legge inn effekter som ville samsvare med dansingen under showet. Dette  var så fremt danserne klarte å danse helt likt på referansen og showet, og det klarte de helt utmerket.

Resultat

Her er et eksempel på resultatet av trackingen over, brukt i en scene i det ferdige showet.

Tusen takk til Opplevelse for oppdraget