Vestlandskonferansen gikk for første gang av stabelen i 2002, og vi har fått levere tjenester til konferansen siden 2018. Under kan du se utdrag av våre leveranser. Du kan enten scrolle deg bakover i tid og se alle våre leveranser til Vestlandskonferansen, eller bruke hurtigmenyen under til å hoppe til et spesifikt årstall.

Vestlandskonferansen 2023

Vår kunde
Kulturoperatørene

Leveranse
Vi leverte all skjermgrafikk til konferansen, grafikkprodusent og bilderegi for sendingen.

Vi produserte åpningsfilm, vignetter, hvilebilder, hologram-grafikk, supringer, overganger, mm.

Haltenbanken utviklet logo, fargepalett og mønster for Vestlandskonferansen. Dette ble basen for vårt videre arbeid.

Åpningsfilm

Vi produserte film til åpningen av konferansen. Den ble produsert for 9 ulike skjermflater som spilte på lag – Hovedlerret, sidelerret, TV-skjermer og hologramduker.

Hovedvignett

Vi produserte hovedvignetter for konferansen til ulike skjermflater, stream, hovedlerret, sidelerret, og i ulike lengder basert på behov.

Temaprofiler

De ulike temaene gjennom konferansen ble illustrert ved ulike fargevariasjoner.

Temavignetter

Hver temabolk for konferansen hadde egen profil, egen vignett, fargepallett, etc.

Preik

Preik er et segment under konferansen hvor de gode samtalene får blomstre i et mer intimt format på scenen. Vi har produserte både vignett og hvilebilde til segmentet i en årrekke, og gjort enkelte justeringer hvert år.

Hologram

Flere segmenter under konferansen tok i bruk hologram-grafikk, slik som her hvor programleder snakker om Kodak, og et kamera svever i løse luften over ham.

Pausestudio

Når foredragene og programmet i salen gikk til pause, ble det satt over til pausestudio ute i foajeen. Vi produserte vignetten til pausestudio.

Dynamisk supring

Supringene ble produsert dynamisk til en grafikkmaskin, slik at navn og titler ble hentet fra et regneark. På den måten var det mulig å gjøre endringer i siste liten, i stedet for at alt var rendret ferdig på forhånd.

Diverse grafikk

Vi produserte også en stor del diverse grafikk, som nedtellingsklokke til selve konferansen, inndekking og fremvisning av innringere/kameraproduksjon, butterfly til stream, rulletekst på slutten, for å nevne noe.

Earthrise

Konferansen ble avsluttet med en appell fra scenen, i tillegg til en animasjon av jordoppgangen fra 1968. Denne ble spilt av på en hologramduk, som ga illusjon av at den svevde i løse luften ved siden av personen på scenen.

Vestlandskonferansen 2020

Våre kunder
Kulturoperatørene, Bright

Leveranse
Vi leverte bilderegi til både storskjermproduksjon i salen, og til streamingen.

Vi produserte animasjoner til sosiale medier, åpningsvignetter til konferansen, hvilebilder, supringer, introer, mm. Vi produserte også bakgrunnsbildet i studio, og en bumper som overgang mellom studio og sal.

Haltenbanken utviklet logo, fargepalett og mønster for Vestlandskonferansen. Dette ble basen for vårt videre arbeid.

Planlegging

I startfasen får vi oversikt over oppdraget, og alt innholdet som skal produseres. Vi bruker ulike verktøy for planlegging, og monday.com er et av dem. Her setter vi opp lister over alt som skal lages, med tilhørende informasjon om lengde, filformater, oppløsning, etc, slik at vi enkelt kan finne frem til den informasjonen vi trenger senere i prosessen.

Hovedvignett

Vi produserte hovedvignetter for konferansen i 3 ulike lengder: 15sek, 30sek og 50sek.

Hvilebildet

Hovedbildet til konferansen er en kollasj som forener øst og vest. Ulike gjenkjennbare elementer fra begge sider av kloden ble satt sammen til et felles bilde. Dra i slideren på bildet for å se før og etter redigering av hvilebildet.

Preik

Preik er et segment under konferansen hvor de gode samtalene får blomstre. Vi produserte både vignett og hvilebilde til segmentet.

Origami

Origami var en essensiell del av grafikken, og nettopp derfor produserte vi animasjoner som brettet ut og inn presentasjonene til foredragsholderne. Det ble også brukt som animasjoner inn og ut av VBer/innslag/filmer.

Sosiale medier

Vi produserte intro/outro som innpakning til videoer for sosiale medier. Disse ble lagt over videoene som ble publisert, for å beholde den gjennomgående profilen. Vi produserte grafikken i ulike formater til de ulike plattformene (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Sosiale medier

Vi produserte intro/outro som innpakning til videoer for sosiale medier. Disse ble lagt over videoene som ble publisert, for å beholde den gjennomgående profilen. Vi produserte grafikken i ulike formater til de ulike plattformene (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Eg trur på Vestlandet

Avslutningsfilmen på konferansen var en hyllest til Vestlandet, hvor et og annet kjentfjes fra Vestlandet dukket opp for å levere sin mening om landsdelen. Vi gjorde ca. 50 opptak, og redigerte dem sammen med diverse tilsendte opptak.

Livestudio

Allerede før første foredragsholder gikk på scenen startet livesendingen fra studio. Gjennom dagen var det til sammen 35 gjester innom konferansens livestudio i Grieghallen, ledet av programleder (og Konserndirektør Operasjonelle tjenester) Siren Sundland.

Vestlandskonferansen 2019

Våre kunder
Kulturoperatørene, Bright

Leveranse
Vi produserte bl.a. teasere som ble vist som reklame på flyplass, videoer til sosiale medier, åpningsvignetter til konferansen, hvilebilder, supringer, introer, mm.

Vi leverte også bilderegi og fotograf til storskjermproduksjon og streaming.

Haltenbanken utviklet logo, fargepalett og mønster for Vestlandskonferansen. Dette ble basen for vårt videre arbeid.

I forkant av konferansen produserte vi en 10 sekunders teaser som ble kjørt på alle storskjermene på Bergen Lufthavn Flesland.

Ulike visningsflater

All grafikken vi produserte til konferansen var skreddersydd til de aktuelle visningsflatene, enten det var til hovedlerret i midten av scenen, LED-veggene på sidene eller til streaming-produksjonen.

En fiktiv verden

På Vestlandskonferansen ble det hentet kunnskap fra flere steder i verden. Hovedbildet til konferansen ble derfor satt sammen av flere kjente landemerker fra de store byene som ble besøkt; New York, Tel Aviv, Tokyo, Boston, Seattle, Hong Kong.

En sømløs reise

Hver by som ble besøkt ifb. med konferansen skulle introduseres med en egen vignett. Overgangen fra konferansens hovedbilde og inn til hver by skulle føles sømløs, og ved hjelp av animasjon laget vi en kort reise fra Bergen (hvor konferansen fant sted), og ut til den aktuelle byen.

Høyt detaljnivå

All grafikk vi leverte skulle fungere i en stor sal og i stort format, og detaljnivået ble derfor holdt på et høyt nivå. F.eks. ble teksturene til jordkloden hentet fra NASA, og produsert i 6K.

Safari

Musikken som ble brukt i åpningsvignetten og teaseren til konferansen er komponert av Ian Post. Låten heter Safari, og er en del av albumet Wildlife.

«Safari» er swahili og betyr «reise». Under Vestlandskonferansen 2019 ble det gjort mange reiser ut i verden for å hente kunnskap og erfaringer. Kanskje det er nettopp derfor låten passet så fint til settingen?

Preik

Preik var et eget segment under konferansen hvor ønsket var å få en mer intim setting. Her ble det både preik og debatter midt på scenen, og grafikken vi produserte fikk bokstavelig talt være bakteppet for de gode samtalene.

Til Preik laget vi vignett og hvilebilder.

Kameraproduksjon

Vi produserte også grafikk til streamingen (supringer og bakgrunnsgrafikk). Takk til Bright Norway for oppdraget med å gjøre bilderegi på både storskjerm og stream.

Tusen takk til Kulturoperatørene for oppdraget

Vestlandskonferansen 2018

Vår kunde
Kulturoperatørene

Leveranse
Vi produserte 2D- og 3D-grafikk til Vestlandskonferansen 2018, inkludert hvilebilder, introer og vignetter.

The Valley & Vestlandet

Vestlandskonferansen «Brytningstid: The Valley & Vestlandet» ble arrangert i Grieghallen 15. mars 2018.

Vestlandskonferansen har vært arrangert siden 2002 og er et initiativ fra Sparebanken Vest for å samle aktører som er opptatt av utviklingen på Vestlandet. Her møtes ledere og opinionsdannere innen næringsliv, politikk, forvaltning, forskning, utdanning, kultur og andre samfunnsfelt.

Planlegging

Innholdet vi produserte skulle samspille på både LED-skjermer og lerret, med hver sine oppløsninger i piksler og størrelser i meter. I planleggingsfasen satt vi derfor opp en oversikt over de ulike flatene vi produserte innhold til slik at alt materialet spilte på lag. Bright avviklet innholdet i d3 Technologies, og ga oss alle størrelser og full oversikt over hver piksel.

Vestlandskonferansen 2018 – Intro

Digitale titler

Åpningsvignetten til konferansen ble designet i en 3D-verden av databrikker og elektroniske komponenter. Databrikkene inneholdt både titler fra foredragene og/eller foredragsholderne for konferansen.

Hovedplakaten for konferansen spiller på konferansens tema: «Brytningstid: The Valley & Vestlandet». Bildet binder Silicon Valley sammen med Vestlandet, ved hjelp av den ikoniske Golden Gate Bridge. Flere fotografier ble satt sammen til en kollasj av både Silicon Valley og Vestlandet. Dra i slideren over for å se før og etter ferdigstillelse av bildet.

Preik

Preik var et segment som stimulerte til diskusjon og debatt. Det var et segment som skilte seg fra resten av konferansen, i form og innhold.

Animasjon inn og ut av Preik

3D-produksjon

«Preik» var et segment i konferansen som skulle skille seg litt fra hovedbildet. Det var mye snakk om teknologi, og grafikken skulle derfor gjenspeile dette. Teknologiske komponenter ble produsert i 3D, og et kretskort ble bakgrunnen til segmentet.

Easter eggs

I vår bransje er det nesten blitt en standard å etterlate seg noen hemmelige spor i produktene man lager. Dette kan være bilder eller skjulte meldinger, eller bare morsomme interne referanser – og det ble noen easter eggs i denne produksjonen også.

Tusen takk til Kulturoperatørene for oppdraget